HCL nr.77 din 27.10.2022

The post H O T Ă R Â R E A Nr. 77 din 27.10.2022 pentru aprobarea modificării și completării, prin act adiţional, a contractului nr. 4856/10.06.2013 privind închirierea imobilului situat în Comuna Periam, strada Freziei, nr. 61/B, Județul Timiș appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source