HCL nr.100 din 20.12.2022

The post H O T Ă R Â R E A Nr. 100 din 20.12.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2022 appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source