HCL nr.12 din 02.02.2023

The post H O T Ă R Â R E A Nr. 12 din 02.02.2023 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Periam, rețea care va funcționa în anul școlar 2023-2024 appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source