HCL nr.85 din 24.11.2022

The post H O T Ă R Â R E A Nr. 85 din 24.11.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul Comunei Periam appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source