HCL nr.76 din 27.10.2022

The post H O T Ă R Â R E A Nr. 76 din 27.10.2022 pentru aprobarea modificării și completării, prin act adiţional, a contractului nr. 2553/20.03.2013 privind închirierea imobilului situat în Comuna Periam, strada Platanilor, nr. 10, Județul Timiș appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source