HCL nr.86 din 24.11.2022

The post H O T Ă R Â R E A Nr. 86 din 24.11.2022 privind constatarea apartenenței imobilului înscris în C.F. nr. 403734 Periam având nr. Top: 2602/b/2/2/1, la domeniul public al Comunei Periam, precum şi radierea dreptului de servitute de trecere înscris în favoarea numitei Remmel Stela appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source