HCL nr.14 din 23.02.2023

The post H O T Ă R Â R E A Nr. 14 din 23.02.2023 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Periam și ale SPCLEP Periam, pentru anul 2023 appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source