HCL nr.99 din 20.12.2022

The post H O T Ă R Â R E A Nr. 99 din 20.12.2022 pentru modificarea și completarea H.C.L. Periam nr. 38/28.04.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam pentru anul 2023 appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source