Nr. crt. Nume şi prenume candidat

Punctajul

obţinut

Rezultatul

final

1 23.043/12.09.2023 86,60 puncte ADMIS
2 22.520/05.09.2023 86,30 puncte ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 2 octombrie 2023 ora 1400, la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

La solicitarea candidatelor, după aflarea rezultatului la proba scrisă şi declaraţia că nu intenţionează să conteste notele obţinute, cu acordul membrilor comisie, proba interviului se va desfăşura în data de 2 octombrie 2023, la ora 1400.

Afişat astăzi, 2 octombrie 2023, ora 1300  la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș, judeţul Satu Mare.

DESCARCA DOCUMENTUL

Source