Lună: februarie 2024

nr. 16 din 29.02.2024 privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 16/29.02.2024 privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru Source

nr. 15 din 29.02.2024 privind  aprobarea cotizației datorată de Municipiul Târnăveni către Asociația Municipiilor din România începând cu anul 2024

R O M Â N I A                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 15/29.02.2024 privind  aprobarea cotizației datorată Source