Nr.33.208/22.12.2023

 Primăria orașului Negrești-Oaș

judeţul Satu Mare

 

 Proces verbal de afișare a rezultatului final al concursului de recrutare organizat în data de 14 decembrie 2023 pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată

 

Nr. crt.

 

Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs

Punctajul

obţinut la proba scrisă

Punctajul obținut la proba interviu  

Total

 

Rezultatul

final

1 Nr.30.878/04.12.2023 91 puncte 90 puncte 90,50 puncte ADMIS
2 Nr.31.111/05.12.2023 90 puncte 89 puncte 89,50 puncte ADMIS
3 Nr.31.199/05.12.2023 88 puncte 87 puncte 87,50 puncte ADMIS
4 Nr.31.229/05.12.2023 84 puncte 82 puncte 83 puncte ADMIS
5 Nr.31.337/06.12.2023 82 puncte 81 puncte 81,50 puncte ADMIS
6 Nr.31.338/06.12.2023 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT

Afişat astăzi, 22 decembrie 2023, ora 1400 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

Manea Cristina

Source