Având în vedere prevederile art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art.39, alin (1^1) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și ale art. IV, alin.(2), lit. a) din OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu completările și modificările ulterioare.

   Primăria orașului Negrești-Oaș, cu sediul în Negrești-Oaș, str. Victoriei, nr.95-97, organizează concurs de promovare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante, respectiv:

  1. Șef serviciu, clasa I, grad I – Serviciul venituri și taxe locale și executări silite, Direcția Economică
  2. Șef serviciu, clasa I, grad I – Serviciul achiziții publice și proiecte, Direcția Achiziții Publice, Planificare Strategică și Proiecte cu Finanțare Europeană

Documente atasate

Anunt concurs

Atributii sef serviciu ITL

Atributii sef servicii achizitii

Source