Nr.32.349/14.12.2023

 Primăria orașului Negrești-Oaș

judeţul Satu Mare

 PROCES VERBAL DE AFIȘARE

a rezultatului probei practice la concursul de recrutare organizat în data de 14 decembrie 2023 pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată

Nr.crt Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Funcţia contractuală de execuţie pentru care candidează Punctajul final
1. Nr.30.878/04.12.2023 Mecanic mașină nivelat pista, G/M, grad I 91 puncte
2. Nr.31.111/05.12.2023 Mecanic revizie stații, G/M,  grad I 90 puncte
3. Nr.31.199/05.12.2023 Electrician (automatist), S,  grad II 88 puncte
4. Nr.31.229/05.12.2023 Mecanic revizie linie, G/M, grad II 84 puncte
5. Nr.31.337/06.12.2023 Muncitor asigurare siguranță pârtie, G/M, grad I 82 puncte
6. Nr.31.338/06.12.2023 Mecanic revizie vehicule, G/M, grad I ABSENT

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 19 decembrie 2023 ora 1000, la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei practice, conform art. 53 din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Afişat astăzi, 14 decembrie 2023, ora 1400  la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

Manea Cristina

………………………….

Source