Nr.24.404/25.09.2023

 PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ

JUDEŢUL SATU MARE

 Proces verbal

de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul  de promovare pentru două funcții  publice de conducere vacante organizat în data de 2 octombrie 2023

Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs

Funcţia publică vacantă de conducere pentru care candidează

Compartimentul

Serviciul

Direcția

Rezultatul
1. 22.520/05.09.2023 Șef serviciu, clasa I, grad I Serviciul achiziții publice și proiecte

Direcția Achiziții Publice, Planificare strategică și Proiecte cu Finanțare Europeană

ADMIS
2. 23.043/12.09.2023 Șef serviciu, clasa I, grad I Serviciul venituri și taxe locale și executări silite

Direcția Economică

ADMIS

Afişat, azi  25 septembrie 2023, ora 1400 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

 Secretarul comisiei:

Manea Cristina – Inspector  RUS

Source