Încheiat astăzi, 24.03.2023, cu ocazia soluționării contestației depuse  de către candidata identificată cu nr. de dosar 7089/14.03.2023 – contestația nr. 8217/23.03.2023, ora 1245, participantă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție, împotriva rezultatului obținut la proba scrisă, în conformitate cu art.54-58 din HG nr.1336/2022.

            Astfel, în data de 24 martie 2023, a fost convocată Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită prin Dispoziția Primarului orașului Negrești-Oaș nr.73/2023

Trecând la analizarea contestației, prin reevaluarea lucrării scrise, întocmită de către contestatară, comisia de soluționarea a constatat că există diferenţe între punctajul iniţial acordat acestei lucrări în urma corectării şi punctajul rezultat în urma reverificării, respectiv:

1.Dosar nr. 7089/14.03.2023 – punctaj inițial 38,75; punctaj după soluționarea contestației: 31,08 puncte;

Având în vedere prevederile art. 54-58 din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plăti din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor a comunicat următorul rezultat:

Nr.crt. Număr dosar contestatar Punctaj proba scrisă inițial Punctaj proba scrisă după contestație Rezultat
1 Nr.7089/14.03.2023 38,75 puncte 31,08 puncte RESPINS

Conform prevederilor art.58 din HG nr.1336/2022, în cazul respingerii contestațiilor, candidații se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Afişat, azi  24 martie 2023, ora 1200 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

Secretarul comisiei:

Manea Cristina – Inspector  RUS

DESCARCA DOCUMENTUL

Source