Nr. crt.

 

Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs

Punctajul

obţinut la proba scrisă

Punctajul obținut la proba interviu  

Total

 

Rezultatul

final

1 Nr.3651/09.02.2023 58,5 puncte 84 puncte 71,25 puncte ADMIS
2 Nr.3554/08.02.2023 10,5 puncte Nu este cazul Nu este cazul RESPINS
3 Nr.3684/09.02.2023 ABSENT Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

Afişat astăzi, 20 decembrie 2023, ora 1400 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.  

Secretarul comisiei:

  Manea Cristina

Source