Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Final Rezultat
1 Nr.6920/13.03.2023 60,25 puncte ADMIS
2 Nr.6798/10.03.2023 57,25 puncte ADMIS
3 Nr.7066/14.03.2023 51 puncte ADMIS
4 Nr.7089/14.03.2023 38,75 puncte RESPINS
5 Nr.6581/09.03.2023 30,25 puncte RESPINS
6 Nr.7228/15.03.2023 25 puncte RESPINS
7 Nr.7307/15.03.2023 23,5 puncte RESPINS
8 Nr.7082/14.03.2023 16 puncte RESPINS
9 Nr.7349/15.03.2023 6 puncte RESPINS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 27 martie 2023 ora 1000, la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 53 din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Afişat astăzi, 23 februarie, ora 0900  la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

Manea Cristina

DESCARCA DOCUMENTUL

Source