Funcția contractuală: Asistent medical, studii PL, grad profesional debutant – Direcția Asistență Socială – Compartiment asistență medicală școlară

Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Rezultatul selecției Motivul respingerii
1. Nr.6581/09.03.2023 ADMIS  
2. Nr.6798/10.03.2023 ADMIS  
3. Nr.6920/13.03.2023 ADMIS  
4. Nr.7066/14.03.2023 ADMIS  
5. Nr.7082/14.03.2023 ADMIS  
6. Nr.7089/14.03.2023 ADMIS  
7. Nr.7228/15.03.2023 ADMIS  
8. Nr.7307/15.03.2023 ADMIS  
9. Nr.7349/15.03.2023 ADMIS  

Contestații se pot depune în termen de 24 de ore de la afișare, la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Candidații înscriși și declarați ADMIS se vor prezenta la proba scrisă a concursului de recrutare în data de 22.03.2023, ora 09:30 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

Afişat, azi  20.03.2023, ora 1000 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

 Secretarul comisiei:

Manea Cristina – Inspector  RUS

PROCES VERBAL de afișare a rezultatului analizării dosarelor la concursul  de recrutare organizat în data de 22 martie 2023 pentru ocuparea unei funcții contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată

Source