ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 96/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 43/26.03.2020, Source