ROMÂNIA JUDETUL MURES MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI                                                                CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA nr. 103/24.10.2023 privind  modificarea si completarea  HCL nr. 80/31.08.2023   Source