ROMANIA                                                                                                                         JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL      HOTĂRÂREA nr. 94/24.10.2023 privind modificarea HCL nr.79/27.08.2020 de aprobare a proiectului Source