ROMANIA        JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr. 97/24.10.2023 privind modificarea HCL nr.67/16.07.2020 de aprobare a proiectului si Source