R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL     HOTĂRÂREA nr.105/24.10.2023 privind aprobarea Planului Source