R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL                                                                HOTĂRÂREA nr. 111/23.11.2023 privind aprobarea valorii Source