Etichetă: 2023

nr. 3/31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru Municipiul Târnăveni”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 3/31.01.2023 privind aprobarea creditelor Source

nr. 2 din /31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în municipiul Târnăveni, județul Mureș”, finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, în perioada 2023-2028

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 2 din /31.01.2023 privind Source