R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TARNAVENI                                                                                     CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 101/24.10.2023 privind aprobarea schimbului de Source