R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂREA nr. 102/24.10.2023 privind aprobarea Source