ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr. 93/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 33/05.03.2020, Source