Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Informații proiect

Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Municipiul Moreni, judeţul Dâmboviţa

Cod SMIS 125625

Obiectivul general                                            

În contextul Strategiei de Dezvoltare a municipiului Moreni, obiectivul general al proiectului este de a contribui la sporirea incluziunii sociale pentru grupurile defavorizate şi diminuarea sărăciei prin facilitarea accesului nediscriminatoriu a populaţiei municipiului la servicii publice educaţional-recreative oferite de centrul cultural reabilitat prin proiect.

Prin acestea, proiectul va contribui la valorificarea potenţialului uman al comunităţii locale, cu precădere a grupurilor vulnerabile care se confruntă cu deficienţe în capacitatea proprie de a dezvolta acele competenţe sociale, profesionale, culturale, cu care să facă faţă ritmului de dezvoltare locală şi contextului specific municipiului Moreni. Lipsa acestor calităţi la nivelul grupurilor vulnerabile ale societăţii, în general, le diminuează şansele de integrare socio-economică în municipiu.

Prin îndeplinirea obiectivului general și a obiectivelor specifice subsecvente, proiectul propus va conduce la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor municipiului, prin reabilitarea clubului cultural şi prin amenajarea spaţiului urban, contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivului specific 13.1 al Priorității de Investiții 9b.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Reabilitarea unei clădiri care dobândeşte functiunea de Club cultural educational-recreativ, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanţare.
 • Echiparea clubului cultural educaţional-recreativ în vederea asigurării, în regim tehnologic şi de eficienţă energetică de ultimă generaţie, a serviciilor educaţional-recreative, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanţare.
 • Creşterea accesibilităţii populaţiei municipiului Moreni prin reabilitarea şi modernizarea a 2,58505 km de infrastructură stradală şi a unei pasarele în lungime de 40,80 m, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanţare
 • Asigurarea accesului şi utilizării de către persoane cu dizabilităţi a clubului cultural în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanţare.
 • Creşterea atractivităţii municipiului Moreni prin crearea şi amenajarea unei zone cultural-recreative într-o zonă marginalizată, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanţare.

Contract de finantare nr.5253/08.04.2020 SMIS 125625 -cu termen de finalizare a perioadei de implementare 31.12.2022.

Rezultate așteptate

 • Beneficiarii infrastructurii sociale reabilitate și dotate obiect al proiectului, precum și ai spațiilor publice urbane construite sau reabilitate (număr persoane): 065 persoane

din care persoane aparţinând categoriilor vulnerabile/defavorizate (număr): 1.630 persoane

din care persoane cu dizabilităţi (număr): 580 persoane

 • Lungimea drumurilor publice reabilitate (m): 585,05 m străzi
 • Lungimea zonelor pietonale reabilitate (m), după caz: 907,58 m trotuare
 • Alte facilităţi modernizate – parcare (număr): 161 locuri de parcare
 • Lungimea drumurilor publice construite (m): 40,80 m pasarelă
 • Lungimea zonelor pietonale construite (m), după caz: 40,80 m cale pietonală pasarelă

Valorea proiectului

Indicator Valoare
Valoarea totală, inclusiv T.V.A. 22.961.966,62 lei
Valoarea eligibilă, inclusiv T.V.A. 22.961.966,62 lei
Asistență Financiară Nerambursabilă, inclusiv T.V.A. 22.502.727,16 lei

(98%)

Contribuţia proprie 459.239,46 lei
Din care, la cheltuieli eligibile 459.239,46 lei

(2%)

Din care, la cheltuieli neeligibile 0,00 lei

Source