Parteneriatul dintre UAT municipiul Moreni si UAT judetul Dambovita implementeaza proiectul pe o perioada de 33 luni incepand cu 11.11.2011 .

Valoarea totala a proiectului este de 2.550.403,50 lei, din care:

-2.055.041,04 lei (finantare nerambursabila si contributia beneficiarului)

-6710 lei valoare neeligibila inclusiv TVA

-488.652,46 lei  valoare TVA aferent cheltuieli eligibile

Obiectivul specific al proiectului :implementarea de servicii sociale pentru persoanele cu handicap prin reabilitarea si modernizarea Centrului de recuperare si reabilitaree dupa cum urmeaza:

-reabilitarea corpului de cladire Pavilion 2, reabilitare termica a cladirii si refacere finisaje interioare

-modernizare instalatii de alimentare cu apa si canalizare, modernizare instalatii electrice

-dotare cu 48 de echipamente specifice

La aceasta data (iulie 2013) se deruleaza achizitia publica prin cerere de oferta pentru executie lucrari si achizitie dotari specifice.

Source