Primăria Municipiului Moreni implementează proiectul ,,Ambasadorul de tineret”, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 – Tineri în Europa, Subacţiunea 1.1 – Schimburi de tineri. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 8 luni, între 07.01.2013 – 30.08.2013 în parteneriat cu Primăria Municipiului Torres Novas şi are o valoare eligibilă de 19.320 de euro, din care cofinanţarea municipalităţii morenare este de 1.230 de euro.

Scopul proiectului este implicarea activă a 24 de tineri din două ţări ale Uniunii Europene (România şi Portugalia) în diverse activităţi pe parcursul a 17 zile astfel încât  să le permită să descopere şi să devină conştienţi de diversele realităţi sociale şi culturale, să înveţe unul de la celălalt şi să întărească sentimentul de a fi cetăţeni europeni.

Obiectivele generale ale proiectului sunt: Promovarea cetăţeniei active a tinerilor, Includerea tinerilor cu oportunităţi reduse, Dezvoltarea solidarităţii şi promovarea toleranţei între tineri.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Creşterea conştientizării importanţei protecţiei mediului înconjurător prin dezvoltarea mobilităţii europene în contextul globalizării şi a schimbărilor climatice, Conştientizarea diversităţii umane şi a problemelor universale cu care se confruntă toate ţările în domeniul incluziuniii sociale, Dezvoltarea interactivă a inter-culturalismului, promovarea schimburilor culturale şi încurajarea creaţiei culturale în contextul multilingvismului din Uniunea Europeană, Creşterea gradului de cunoaştere şi de conştientizare a tinerilor cu privire la activităţile de voluntariat, Dezvoltarea spiritului creativ în domeniul mediului şi al culturii.

Grupul ţintă al proiectului este format din 24 de tineri din Moreni şi Torres Novas. Beneficiarii direcţi sunt tinerii din Municipiul Moreni şi din Municipiul Torres Novas, precum şi tinerii cu oportunităţi reduse (în special tinerii cu dizabilităţi din Centrul de recuperare pentru persoane cu handicap Moreni), iar beneficiarii indirecţi sunt ceilalţi cetăţeni ai Municipiului Moreni şi ai Municipiului Torres Novas care vor fi vizaţi indirect de efectele şi rezultatele implementării).

Tinerii vor participa la activităţi diverse (de creaţie, de dezbatere, de stimulare a inovaţiei şi a gândirii active, de relaţionare cu tinerii cu oportunităţi reduse şi cu cetăţenii din localitate, de organizare şi desfăşurare a unor evenimente publice precum Ziua Tineretului şi Ziua Europei, etc.), metodele utilizate fiind în mare măsură cele de educaţie non-formală.

Source