Crearea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Moreni va  contribui la realizarea obiectivelor Axei prioritare 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” prin valorificarea atracţiilor turistice existente în zona Municipiului Moreni, ceea ce va conduce la creşterea numărului de turişti cu implicaţii pozitive asupra dezvoltării economice a municipiului. Totodată, promovarea turismului prin intermediului Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică va atrage noi investitori în municipiul Moreni care vor dori să dezvolte şi să modernizeze infrastructura turistică din municipiu, ca urmare a creşterii numărului de turişti, acest lucru având un impact pozitiv asupra dezvoltării economiei locale.

Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă

Grupul ţintă al prezentului proiect este reprezentat de turiştii români şi străini care vor vizita municipiul Moreni şi care, prin intermediul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică vor fi mai informaţi cu privire la atracţiile turistice din zonă.

De asemenea, de rezultatele prezentului proiect vor beneficia direct şi indirect următoarele tipuri de entităţi după cum urmează:

Beneficiarii direcţi:

 • Municipiul Moreni care îşi va îmbunătăţi imaginea de zonă turistică;
 • Turiştii români şi străini care aleg să viziteze municipiul Moreni şi zonele limitrofe deoarece vor fi mult mai informaţi cu privire la atracţiile turistice din zonă;

Beneficiarii indirecţi:

 • Locuitorii  municipiului Moreni care vor beneficia de un nivel de trai mai ridicat ca urmare a creşterii numărului de turişti din zonă, cu implicaţii directe asupra dezvoltării economice a municipiului Moreni;
 • Localităţile vecine municipiului Moreni, care vor cunoaşte o dezvoltare mai accentuată ca urmare a promovării municipiului Moreni şi a atracţiilor turistice din împrejurimi;
 • Agenţiile de turism care îşi vor creşte veniturile prin oferirea unui număr mai mare de pachete turistice persoanelor dornice să viziteze municipiul Moreni;
 • Agenţii economici care îşi vor spori veniturile ca urmare a creşterii numărului de turişti din zonă;
 • Operatorii de transport care îşi vor spori veniturile ca urmare a creşterii numărului de turişti dornici să călătorească în zona municipiului Moreni;
 • Proprietarii obiectivelor turistice prin creşterea numărului de vizitatori;
 • Proprietarii de hoteluri şi pensiuni turistice ca urmare a creşterii numărului de turişti din zona municipiului Moreni.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă construirea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Moreni, judeţul Dâmboviţa, care să contribuie la îmbunătăţirea gradului de atractivitate al municipiului Moreni şi implicit al judeţului Dâmboviţa, prin transformarea zonei într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural.

Scopul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică

Scopul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică este acela de a promova potenţialul turistic al municipiului Moreni şi respectiv al judeţului Dâmboviţa, de a prezenta toate ofertele şi atracţiile turistice locale în scopul creşterii numărului turiştilor în municipiul Moreni şi implicit în judeţul Dâmboviţa.

Obiective specifice

La baza obiectivului general al proiectului stau o serie de obiective specifice după cum urmează:

 • Crearea a 2 noi locuri de muncă permanente în cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică până la sfârşitul implementării proiectului;
 • Creşterea gradului de informare a turiştilor care vizitează zona şi a operatorilor din domeniul turismului cu 25% în 3 ani de la finalizarea implementării proiectului;
 • Crearea unui website cu informaţii de interes pentru potenţialii turişti până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 • Crearea unei baze de date cu informaţii turistice până la sfârşitul implementării  proiectului;
 • Sporirea vizibilităţii obiectivelor turistice din municipiul Moreni şi din împrejurimi;
 • Conectarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică la reţeaua naţională de centre de informare şi promovare turistică;

Rezultatele

Obiectivele specifice ale proiectului reflectă rezultatele ce se vor obţine după implementarea proiectului şi anume:

 • 2 noi locuri de muncă permanente create;
 • 1 website cu informaţii turistice creat;
 • 1 bază de date cu informaţii turistice creată;
 • Creşterea numărului de turişti din municipiul Moreni şi din împrejurimi;
 • Creşterea gradului de informare a turiştilor cu privire la obiectivele culturale, istorice şi turistice din zona localităţii Moreni.

Pentru mai multe informatii puteti accesa site-ul www.cniptmoreni.ro

Source