PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ  NR.8.- DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SANATATE SI SOCIALE

PRIORITATEA DE INVESTITII 8.1 – INVESTITII SANITARE SI SOCIALE CARE CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL NATIONAL, REGIONAL SI LOCAL, REDUCAND INEGALITATILE IN CEEA CE PRIVESTE STAREA DE SANATATE SI PROMOVAND INCLUZIUNEA SOCIALA PRIN IMBUNATATIREA ACCESULUI LA SERVICIILE SOCIALE, CULTURALE SI DE RECREERE , PRECUM SI TRECEREA DE LA SERVICIILE INSTITUTIONALE LA SERVICIILE PRESTATE DE COMUNITATI

OPERATIUNEA 8.1 – CRESTEREA ACCESIBILITATII SERVICIILOR DE SANATATE , COMUNITARE SI A CELORDE NIVEL SECUNDAR, IN SPECIAL PENTRU ZONELE SARACE SI IZOLATE/A-AMBULATORII

TITLUL PROIECTULUI:DOTAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MORENI

 

Obiectivul Specific  – Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Moreni

Informații proiect

Imbunatatirea infrastructurii sociale prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Moreni in  vederea cresterii accesului la servicii de ingrijire medicala primara in regim ambulatoriu.

Cod SMIS – 128034

Obiectivul general    

În contextul Strategiei de Dezvoltare a municipiului Moreni, obiectivul general al proiectului  consta in imbunatatirea infrastructurii sociale prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Moreni in vederea cresterii accesului la servicii de ingrijire medicala primara in regim ambulatoriu.

Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sanatate din Municipiul Moreni, prin reducerea internarilor evitabile in cadrul Spitalului Municipal Moreni, cât si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistenþa în cadrul Ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1.Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Moreni

  1. Scaderea numarului de pacienti internati prin dotarea Ambulatoriului cu aparatura medicala complexa.
  2. Diagnosticarea pacientilor in stadiul incipient si tratarea cu succes a unor afectiuni mai usoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a dotarii si instrumentarii la standarde europene

Contract de finantare nr.5201/19.03.2020 -cu termen de finalizare a perioadei de implementare 30.11.2021.

 

Rezultate așteptate

R.1  Un numar crescut de persoane care beneficiaza de serviciile medicale desfasurate în unitaile dotate. Prin implementarea proiectului,activitatea medicala desfasurata în unitaile sanitare care beneficiaza de noile dotari va fi eficientizata. Aceasta va determina cresterea capacitaii unitaii de tratare a persoanelor si, indirect, la cresterea accesibilizarii populaiei la serviciile medicale.

Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activitaii de decontare a contractelor de prestari servicii/furnizare aferente prezentului proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivului general si Ob. Specific 1 si a indicatorului de realizare 1S35 – Beneficiari de infrastructura medicala construita/ reabilitata/ modernizata/ extinsa/ dotata (pentru servicii medicale comunitare si ambulatorii)

R.2. Dotarea ambulatoriilor din cadrul Regiunii de Dezvoltare cu aparatura medicala de specialitate.

Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activitaii de decontare a contractelor de prestari servicii/furnizare aferente prezentului proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general si Ob. Specific 2 si a indicatorului de realizare 1S36 – Unitai medicale construite/reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare si ambulatorii pentru ambulatorii).

R.3. Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de acces la servicii medicale de tip ambulatoriu, în cadrul Regiunii.

 

Valorea proiectului

 

Indicator Valoare
Valoarea totală, inclusiv T.V.A.  10.620.854,72 lei
Valoarea eligibilă, inclusiv T.V.A. 10.620.854,72  lei
Asistență Financiară Nerambursabilă, inclusiv T.V.A. 10.408.437,63 lei

(98%)

Contribuţia proprie 459.239,46 lei
Din care, la cheltuieli eligibile 212.417,09  lei

(2%)

Din care, la cheltuieli neeligibile 0,00 lei

Source