ANUNȚ DE PRESĂ

“Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit, nr. 4. Moreni”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moreni anunță începerea activității proiectului “Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit, nr. 4. Moreni”, cod MySMIS 124483. Proiectul se implementează prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

UAT Municipiul Moreni în calitate de beneficiar, a încheiat în data de 05.07.2019 un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, în calitate de organism intermediar.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calității mediului educațional în clădirea Grădiniței cu Program prelungit nr. 4 din Municipiul Moreni, ca urmare a realizării intervențiilor de modernizare la construcţia existentă, precum și prin extinderea propusă. Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii existente (Corp C1 Clădire existentă) și  extinderea clădirii (Corp C2), care să îndeplinească normele legale, astfel încât această investiție să conducă la: Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii educației preșcolare în mediul urban, Asigurarea egalității de șanse prin accesul la educație al persoanelor cu dizabilități și al grupurilor defavorizate cât și al celor cu probleme de ordin social, Prevenirea abandonului școlar viitor, Achiziționarea de echipamente educative moderne, Asigurarea spațiilor pentru desfășurarea unui proces educațional corespunzător la nivel preșcolar, Asigurarea realizării personale, a stării de sănătate și a participării populației la educație; Asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii. Astfel proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1a al Axei Prioritare 10 și anume: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Obiectivele specifice ale proiectului: Reabilitarea, refuncționalizarea, echiparea și extinderea unității de învățământ. Clădirea va dispune de un număr de 11 săli de clasă, o sală de mese și o sală multifuncțională;  Extinderea Corpului C2 cu funcțiunea de sală de mese și sală multifuncțională în vederea satisfacerii condițiilor necesare desfășurării în condiții optime a activităților din cadrul grădiniței; Creșterea anuală a numărului de copii cu 2%, în urma realizării investiției.

Proiectul se va derula în Moreni, str. Tineretului, nr. 12, Cod poștal 135300, jud. Dâmbovița în perioada 14.11.2017-30.06.2022, cu valoarea totală de 6.664.140,97 lei din care finanțare nerambursabilă (FEDR) 4.917.786,55 lei și 752.132,05 lei de la bugetul de stat.

 

Date contact beneficiar: Moreni, A. I. Cuza nr. 15, Cod poștal 135300, jud. Dâmbovița; dna. Dorobanțu Mihaela Carmina, manager de proiect; Tel: 0745020660 / 024566726; E-mail: [email protected].


ANEXA – FISĂ DE PROIECT

Cod SMIS proiect: 124483.

Axa/Prioritate de Investiții: 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /10/10.1b/1/BI – Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Titlul proiectului: “Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit, nr. 4. Moreni”.

Cod CAEN proiect (doar în cazul beneficiarilor privați): nu este cazul.

Denumire beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moreni

Loc de implementare: Moreni, str. Tineretului, nr. 12, Cod poștal 135300, jud. Dâmbovița.

Adresa: Moreni, A. I. Cuza nr. 15, Cod poștal 135300, jud. Dâmbovița, telefon 0745020660 / 024566726, fax -, e-mail [email protected].

Coordonate GPS ale locației de implementare (tip punct, sub forma Latitudine, Longitudine – Ex. 44.205028, 27.322269): 44°59’4.65″N, 25°38’48.53″E.

Data de începere a proiectului: 05/07/2019.

Data finalizării proiectului: 30/06/2022.

Valoarea totală a proiectului: 6.664.140,97 LEI.

Suma nerambursabilă solicitată: 5.669.918,60 LEI.

Obiectivul general al proiectului: constă în creşterea calității mediului educațional în clădirea Grădiniței cu Program prelungit nr. 4 din Municipiul Moreni, ca urmare a realizării intervențiilor de modernizare la construcţia existentă, precum și prin extinderea propusă. Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii existente (Corp C1 Clădire existentă) și  extinderea clădirii (Corp C2), care sa îndeplinească normele legale, astfel încât aceasta investiție să conducă la: Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii educației preșcolare în mediul urban, Asigurarea egalității de șanse prin accesul la educație al persoanelor cu dizabilități și al grupurilor defavorizate cât și al celor cu probleme de ordin social, Prevenirea abandonului școlar viitor, Achiziționarea de echipamente educative moderne, Asigurarea spațiilor pentru desfășurarea unui proces educațional corespunzător la nivel preșcolar, Asigurarea realizării personale, a stării de sănătate și a participării populației la educație; Asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii. Astfel proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1a al Axei Prioritare 10 și anume: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Obiective specifice ale proiectului:

Reabilitarea, refuncționalizarea, echiparea și extinderea unității de învățământ. Clădirea va dispune de un număr de 11 săli de clasă, o sală de mese și o sală multifuncțională;  Extinderea Corpului C2 cu funcțiunea de sală de mese și sală multifuncțională în vederea satisfacerii condițiilor necesare desfășurării în condiții optime a activităților din cadrul grădiniței. 3. Creșterea anuală a numărului de copii cu 2%, în urma realizării investiției..

Indicatori:

Indicatori suplimentari de realizare

Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin preşcolar – 162 persoane din care 81 din persoane de sex feminin și 81 persoane de sex masculin

Source