ROMANIA                                                                        JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂREA nr. 150 din 19.12.2022 privind aprobarea implementarii  proiectului „Extinderea retelei Source