ROMÂNIA JUDEŢUL MUREȘ                                                                                                               CONSILIUL  LOCAL MUNICIPIUL TÂRNĂVENI               HOTĂRÂREA  nr. 139 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea aderării unei Source