Lună: octombrie 2021

Anunț de atribuire privind Furnizare echipamente IT: Lotul 1: „Computere tip desktop cu monitoare”si Lotul 2: „Computere portabile”, pentru Municipiul Timișoara

Anunț de atribuire nr. SCN1058896/01.10.2021 Furnizare echipamente IT: Lotul 1: „Computere tip desktop cu monitoare”si Lotul 2: „Computere portabile”, pentru Municipiul Timișoara The post Anunț de atribuire privind Furnizare echipamente…

Licitație publică – închiriere imobil-teren în suprafață de 2 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada General David Praporgescu, zona bloc F29, conform H.C.L. nr.132/30.09.2021 și conform O.U.G. 57/2019.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731,…