Adresa: Roman, str.Spiru Haret , nr.33bis, jud. Neamt

CASA FLUTURASILOR

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

acte necesare

 • cerere de admitere în centru, completată de reprezentantul legal al copilului;
 • copii după buletinele parinţilor/reprezentanţilor legali;
 • copie certificat de naştere copil;-copii certificate de naştere fraţi/surori;
 • copie certificat de casatorie parinti;-copie certificat deces/ hotarâre judecătorească de divorţ sau declaraţie pe proprie răspundere că parinţii sunt despartiţi (unde este cazul);
 • adeverinţă de salariat părinţi;
 • adeverinţă că nu are venituri de la Administratia Financiară (unde este cazul);
 • cupon ajutor social (unde este cazul);
 • copie cupon alocaţie copii;-cupon alocaţie de susţinere a familiei (ASF-unde este cazul);
 • cupon/dovadă alte venituri (unde este cazul);-adeverinţă de la medicul de familie, in care sa se mentioneze ca, respectivul copil este clinic sănătosc/ apt pentru colectivitate precum si dovada vaccinurilor;
 • adeverinta de la unitatea de invatamant, forma de zi, frecventata de mama;.
 • hotarare de încredințare copil, de stabilire a pensiei alimentare, definitivă si irevocabilă si hotarare stabilire domiciliu minor. In situatia in care, parintele caruia ii este incredintat copilul nu primeste pensie alimentara, va aduce de la notariat, declaratie pe propria raspundere ca nu beneficiaza de pensie alimentara;
 • copie dupa decizia de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Neamt, privind acordarea indemnizatiei crestere copil sau dupa caz, copie dupa decizia privind acordarea stimulentului de insertie.

Orar: Luni – Vineri
06:00 – 17:00

PROGRAMUL DE VIZITĂ ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI “CASĂ FLUTURAȘILOR”

În conformitate cu Ordinul 27/ 2019 privind aprobarea standrdelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, Centrul de Zi are obligația de a stabili un program de vizită deschis părinților, cât și altor persoane din comunitate care doresc să cunoască organizarea și funcționarea acestui centru, activitățile/ serviciile acordate:

 

Luna Ziua de vizită Orar
Ianuarie 23.01.2020 13:30-15:30
Februarie 27.02.2020
Martie 26.03.2020
Aprilie 23.04.2020
Mai 28.05.2020
Iunie 25.06.2020
Iulie 09.07.2020, 23.07.2020
August 20.08.2020, 27.08.2020
Septembrie 24.09.2020
Octombrie 29.10.2020
Noiembrie 26.11.2020
Decembrie 17.12.2020

„Casa Fluturașilor”

Șef Centru: Balint Roxana
Adresa: Roman, str.Spiru Haret , nr.33bis, jud. Neamt
Telefon: 0786.772.058
E-mail:

Serviciul social Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia de Asistenţă Socială.
Sediul Centrului de zi pentru copii anteprescolari aflaţi în situaţii de risc „Casa Fluturasilor” este in Roman, str.Spiru Haret , nr.33bis, jud. Neamt , tel. 0786.772.058.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare:

 1. Serviciul social „Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’ funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 448/ 2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, Ordinul nr. 27 / 03.01.2019 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 28/02/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
 2. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/ 03.01.2019 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 28/02/2019 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.
 3. Serviciul social Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’este înfiinţat prin Hotărârea a Consiliului Local al Municipiului Roman, nr. H.C.L. 208 din 18.12.2015 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Roman, modificată și completată prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. HCL 251/ 31.10.2019.

Scopul serviciului social:
Scopul serviciului social Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’ este acela de prevenire a abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţii de risc, de separare de familia lor, prin asigurarea pe timpul zilei, pe o perioadă determinată de timp a unor activităţi de îngrijire, supraveghere, relaxare si socializare, activitati de loisir, dezvoltarea deprinderilor de viaţa independenta, cât si a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Fluturasilor’’ se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

 1. copiilor din mediul socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de familia sa;
 2. părintii, reprezentantii legali, precum si alte persoane care au în îngrijire aceşti copii si care beneficiază de servicii de consiliere si servicii destinate prevenirii separării lor;
 3. copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
 4. copiii din familii monoparentale sau în curs de divorţ;
 5. familiile care se află într-o situaţie de dificultate şi în imposibilitatea de a depăşi prin forţe proprii această situaţie;
 6. copiii din familie cu moral scăzut, părinţi care consumă droguri, stupefiante;
 7. copiii maltrataţi, neglijaţi sau abuzaţi în propria familie;
 8. copiii a căror părinţi lucrează şi nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea şi educarea copilului;
 9.  copiii din familii cu boli cronice grave.
 10.  familii cu mai multi copiii.

Beneficiarii serviciilor sociale:
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Zi pentru copii aflaţi in situaţii de risc „Casa Fluturasilor” sunt:

 1. copii cu vârsta cuprinsa între 1 an – 3 ani care provin din mediul socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de familia sa;
 2. părintii, reprezentantii legali, precum si alte persoane care au în îngrijire copii cu risc crescut de separare de familie.

Tipurile de servicii care se acorda in Centrul de Zi sunt:

  1. servicii de educatie prin joc, centrat pe dezvoltarea fizica, cognitiva,emotionala si sociala a copiilor;
  2. servicii de ingrijire,protectie si nutritie a copiilor;
  3. servicii de supraveghere a starii de sanatate a copilului;
  4. servicii complementare familie, respectiv servicii de consiliere, de educatie parentala, de informare.

Source