Contract nr. 86 din 01.10.2021 privind servicii de informare şi publicitate pentru obiectivul „Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara în contextul COVID 19”, COD SM1S 141119, contract de finanţare 594/16.06.2021, finanţat în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9- Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID- 19, Obiectivul specific 9.1- Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19,în conformitate cu documentaţia de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi obligaţiile asumate prin prezentul contract.

The post Contract nr. 86 din 01.10.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source