ANUNȚ LICITAȚIE publicare în data de 04.10.2021

Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva-Consiliul Local- având sediul în Deva, str. Axente Sever, nr.40, cod fiscal RO 39870438, telefon şi fax 0254/233.588, email: [email protected], persoană contact: Valea Cristiana

ORGANIZEAZĂ:

LICITAŢIE PUBLICĂ în vederea închirierii spațiului Restaurant-Aqualand din incinta Complexului Aqualand Deva, în suprafață de 378,93 mp, str. Axente Sever, nr.40, județul Hunedoara, aparținând domeniului public.
În temeiul prevederilor conform art. 333, art. 335 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Deva nr. 329/2021.
Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul S.P.I.G.M. Deva, str. Axente Sever, nr.40, județul Hunedoara, începând cu data de 05.10.2021 în urma unei solicitări prealabile înaintate în acest sens
Data limită pentru ridicarea documentației și solicitarea clarificărilor este 14.10.2021, ora 14:00.
Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 25.10.2021, ora 12 : 00, la sediul S.P.I.G.M. Deva, str. Axente Sever, nr.40, județul Hunedoara.

Licitaţia publică va avea loc în data de 26.10.2021, începând cu ora 09:00, pentru închirierea spațiului menționat, din incinta Complexului Aqualand – Deva la sediul din Deva, str. Axente Sever ,nr.40, județul Hunedoara, unde vor fi prezenţi membrii comisiei de evaluare a ofertelor şi ofertanţii care au depus oferte, personal sau prin reprezentant pe bază de împuternicire scrisă.

Contestaţiile se vor depune la sediul S.P.I.G.M. Deva, str. Axente Sever, nr.40, județul Hunedoara sau la adresa de e-mail: [email protected]

Source