DISPOZIŢIA nr. 1.690 din 4.10.2021 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 05.10.2021


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (4) și art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrartiv, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 – privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 05.10.2021, ora 17,00,  prin platforma online de videoconferință. 

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

      1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Timișoara, a Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Timișoara, a Caietului de sarcini, precum şi a încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul  înscris pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

            (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului  de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR GENERAL,  

CAIUS ȘULI

The post Ședință extraordinară în data de 5.10.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source