Contract nr. 88 din 04.10.2021 privind servicii de informare şi publicitate pentru obiectivul “Dotare unitati sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie MDR. VICTOR BABES” şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” TIMIŞOARA” COD SMIS 139099, contract de finanţare 603/28.06.2021, finanţat în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9- Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1- Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19,în conformitate cu documentaţia de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi obligaţiile asumate prin prezentul contract.

The post Contract nr. 88 din 04.10.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source