Etichetă: proiecte

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală, cod SMIS 140999

Activitatile prevazute in cadrul proiectului, contribuie la indeplinirea Obiectivului Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 al POIM, Axa prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei…

Contractul de finantare nr. 689/20.04.2022 “Platformă integrată privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Moreni”, cod SMIS 154039, SIPOCA 1170.

Deschide anunțul aici Vă aducem la cunoștință începerea implementării proiectului aprobat prin Contractul de finantare nr.689/20.04.2022 în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA/972/2/1) pentru Axa prioritară 2.Administrație publică și sistem…

Proiect integrat de construire şi dotare a Corpului B şi a Sălii de Sport – Şcoala „Costache Negri” pentru învățământul general obligatoriu şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareş din Municipiul Roman

Proiect integrat de construire şi dotare a Corpului B şi a Sălii de Sport – Şcoala „Costache Negri” pentru învățământul general obligatoriu şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul…

Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii Carol I, construire şi dotare Sală de Sport – pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman

Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii „Carol I”, construire şi dotare Sală de Sport – pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi…

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ PRAHOVA COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din orașul Breaza, județul Prahova

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ PRAHOVA COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din…

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru…

07.02.2022 – Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman”, Cod Smis: 124150 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional…

Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii ”, reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman

Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii”, reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman”, Cod…

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” – Punte pietonală Halta Breaza Nord – Cartier Podu Corbului, oraș Breaza, Jud. Prahova

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE U.A.T: BREAZAJUDEȚUL: PRAHOVAMINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEINumăr /data înregistrare: 28493 /29-10-2021Nr. MDLPA: 134556 /29.10.2021 2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII Beneficiar (U.A.T.…