Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii „Carol I”, construire şi dotare Sală de Sport – pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman

Proiectul „Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii „Carol I”, construire şi dotare Sală de Sport – pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman”, Cod Smis: 124965 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de Investiții 9b – „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”.
Scopul proiectului: Îmbunătățirea calității vieții şi a condiţiilor de viaţă a populaţiei şi dezvoltarea capitalului uman în Municipiul Roman, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirii Şcolii „Carol I” pentru învăţământul general obligatoriu, prin construirea şi dotarea Sălii de Sport aferente şcolii, prin reabilitarea şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul defavorizat Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman, în scopul revitalizării educaţionale, sociale, fizice şi economice a comunităţii locale şi al dezvoltării durabile urbane.
Perioadă implementare proiect: 3 martie 2022 – 30 noiembrie 2023

Valoare proiect: 18.494.297,37 lei

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020: www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).

Source