1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

U.A.T: BREAZA
JUDEȚUL: PRAHOVA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
Număr /data înregistrare: 28493 /29-10-2021
Nr. MDLPA: 134556 /29.10.2021

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): Oraș Breaza
Denumirea obiectivului de investiții: Punte pietonală Halta Breaza
Nord-Cartier Podu Corbului, oraș Breaza, Jud. Prahova
Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție
Tip investiție: Obiectiv de investiții nou
Amplasament: Oraș Breaza
Durata de implementare a obiectivului de
investiții (luni): 60
Hotărârea consiliului local/județean de
aprobare/ Hotărârea A.D.I.138 / 28-10-2021
Valoarea totală a obiectivului de investiții(lei cu TVA):3,998,365.59
Valoarea solicitată de la bugetul de stat(lei cu TVA):3,808,959.26
Valoarea finanțată de la bugetul local (lei cu TVA):189,406.33
Valoare calculată conform standardului de cost (lei fără
TVA):2,688,833.14
Cost unitar aferent investiției (calculat)(lei fără TVA)/ km sau
locuitor sau locuitor echivalent:25,845,931.52
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Pentru poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale pentru fiecare tip:
– Drumul pe care este amplasat/clasă tehnică: Drum comunal
– Număr obiecte: 1
– Lungime: 130.00 metri
– Număr deschideri: 7
– Lățime: 1.50 metri

Source