1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE
U.A.T: BREAZA
JUDEȚUL: PRAHOVA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
Număr /data înregistrare:
28492 /29-10-2021

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): Oraș Breaza
Denumirea obiectivului de investiții: Reabilitare și modernizare rețele
de apă – canal, oraș Breaza, județ Prahova
Tip proiect: Proiect integrat (mai multe categorii de investiții)
Categoria de investiție: Alimentări cu apă și stații de tratare a apei
+Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv
canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale (Construcție
nouă /Construcție nouă)
Tip investiție: Obiectiv de investiții nou
Amplasament: Oraș Breaza
Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 60
Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/ Hotărârea A.D.I. 141 /
28-10-2021
Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA):24,337,676.99
Valoarea solicitată de la bugetul de stat (lei cu TVA):24,087,536.99
Valoarea finanțată de la bugetul local (lei cu TVA):250,140.00
Valoare calculată conform standardului de cost (lei fără
TVA):17,793,081.81
Cost unitar aferent investiției (calculat)(lei fără TVA)/ km sau
locuitor sau locuitor echivalent:
10,242,096.95
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Pentru a) Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + b) Sisteme de
canalizare și stații de epurare a
apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a
apelor pluviale:
– Lungime rețea de distribuție: 9000.0 metri;
– Număr locuitori deserviți (beneficiari direcți): 1650
– Sursa de apă: Existentă
– Rezervor de înmagazinare: Existent
– Stație de tratare a apei: Existentă
– Tip rețea: Ape uzate
– Lungime rețea de canalizare (colectare): 13600.00 metri
– Număr locuitori echivalenți (beneficiari): 2500

Source