IMPLICAREA CIVICĂ ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ROMAȘCANĂ

 

Codul proiectului: SIPOCA/SMIS 938/151179

Lider: Institutul pentru Politici Publice
Partener: Primăria Municipiului Roman 

Obiectiv general: Creșterea capacității ONG-urilor și a cetățenilor de a participa la monitorizarea și evaluarea dezvoltării locale în Municipiul Roman.

Dată de începere: 9 august 2022

Perioadă de implementare: August 2022 – Septembrie 2023

Valoarea totală a proiectului: 206.597,02 lei, din care valoarea nerambursabilă din FSE: 172.095,32 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 30.369,75 lei, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Dezvoltarea unui parteneriat între Primăria Municipiului Roman și Institutul pentru Politici Publice în vederea promovării dezvoltării la nivel local și asigurarea funcționalității acestuia și după finalizarea proiectului;
 2. Dezvoltarea unui instrument de monitorizare și evaluare independentă a Strategiei de Tineret a Municipiului Roman;
 3. Creșterea capacității ONG-urilor/cetățenilor din Municipiul Roman în consultarea cu autoritățile locale și în implicarea în procesul de adoptare a deciziilor (prin monitorizarea și prin elaborarea de propuneri pentru elaborarea Strategiei de Tineret a Municipiului);

Activități principale:

 • Activitatea: Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a cetățenilor de a monitoriza și evalua strategiile de dezvoltare locală;
  • Subactivititatea: Alcătuirea unui Grup de Lucru al ONG-urilor și al cetățenilor implicați în monitorizarea și elaborarea proiectelor de dezvoltare locală
  • Subactivitatea: Implicarea ONG-urilor în analiza necesității Strategiei de Tineret a Municipiului Roman
 • Activitatea: Implicarea ONG-urilor și a societății civile locale în elaborarea propunerilor de realizare a planului de măsuri a Strategiei de Tineret;
  • Subactivitatea: Implicarea societățiii civile în procesul de dezvoltare a propunerilor de elaborare a Strategiei pentru Tineret a Municipiului Roman
 • Activitatea: Elaborarea planului de monitorizare și evaluare a strategiilor locale precum și a celui de consultare a societății civile;
  • Subactivitatea: Elaborarea planului de monitorizare a proiectelor de dezvoltare locală.

 

Rezultate așteptate:

 1. 1 parteneriat între ONG și UAT Roman care este funcțional la 6 luni după finalizarea proiectului;
 2. 1 mecanism de consultare în urma căruia reies propuneri de elaborare a Strategiei de Tineret la nivelul UAT Roman;
 3. 1 instrument de monitorizare dezvoltat și evaluare independentă a Strategiei de Tineret .

 

Contact:

Tel/Fax: 021/212 3126, E-mail: [email protected].

Source