Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman”, Cod Smis: 124150 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de Investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Apel dedicat învăţământului obligatoriu.
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din municipiul Roman şi dezvoltarea infrastructurii de educație și formare, prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea a doua corpuri de clădire aferente Școlii de Artă „Sergiu Celibidache” , în scopul creșterii gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de parăsire timpurie a sistemului în vederea creşterii rolului educaţional şi social al acestuia în Municipiul Roman.

Perioadă implementare proiect: 11 noiembrie 2021 – 29 decembrie 2023

Valoare proiect: 6.492.423,94 lei

Programul Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).

Source