Etichetă: Proiecte de hotărâri ale consiliul local

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 64 din 19.09.2023 privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului de investiții: Proiect tip „Construire bazin de înot didactic și agrement în comuna Periam, sat Periam, judeţul Timiş”

PHCL nr.64 din 19.09.2023 The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 64 din 19.09.2023 privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului de investiții: Proiect tip „Construire bazin de înot didactic…

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 35 din 05.05.2023 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a unor suprafețe disponibile din pajiștea comunală aflată în domeniul privat al Comunei Periam, către Asociația Crescătorilor de Animale Periam

PHCL nr.35 din 05.05.2023 The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 35 din 05.05.2023 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a unor suprafețe disponibile din pajiștea comunală aflată în domeniul privat…

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 19 din 14.03.2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe în comuna Periam, județul Timiș” și participarea U.A.T. Periam în cadrul proiectului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 15 – Educație

PHCL nr.19 din 14.03.2023 The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 19 din 14.03.2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și…

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 18 din 16.02.2023 privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a cotei de ½ părți din imobilul reprezentând un teren intravilan în suprafață de 120 mp, înscris în C.F. nr. 401983 Periam

PHCL nr.18 din 16.02.2023_compressed The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 18 din 16.02.2023 privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a cotei de ½ părți din imobilul reprezentând un teren intravilan…

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 17 din 16.02.2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (M.M.S.S.) și U.A.T. Comuna Periam, Județul Timiș, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, cod MySmis 130963

PHCL nr.17 din 16.02.2023 The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 17 din 16.02.2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (M.M.S.S.) și U.A.T. Comuna Periam,…

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 14 din 16.02.2023 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Periam și ale SPCLEP Periam, pentru anul 2023

PHCL nr.14 din 16.02.2023 The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 14 din 16.02.2023 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Periam…

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 2 din 04.01.2023 privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam, pe anul 2022

PHCL nr.2 din 04.01.2023 The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 2 din 04.01.2023 privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare…

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 90 din 09.12.2022 privind participarea Comunei Periam la implementarea proiectului din Investiția I.4 „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură

PHCL nr.90 din 09.12.2022 The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 90 din 09.12.2022 privind participarea Comunei Periam la implementarea proiectului din Investiția I.4 „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice…

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 89 din 29.11.2022 privind aprobarea proiectului „Sistem de producere și distribuție a energiei termice, utilizând energie geotermală, în localitatea Periam, Jud. Timiș” și a indicatorilor tehnico-economici asociați acestuia

PHCL nr.89 din 29.11.2022 The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 89 din 29.11.2022 privind aprobarea proiectului „Sistem de producere și distribuție a energiei termice, utilizând energie geotermală, în localitatea Periam,…

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 77 din 20.10.2022 pentru aprobarea modificării și completării, prin act adiţional, a contractului nr. 4856/10.06.2013 privind închirierea imobilului situat în Comuna Periam, strada Freziei, nr. 61/B, Județul Timiș

PHCL nr.77 din 20.10.2022 The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 77 din 20.10.2022 pentru aprobarea modificării și completării, prin act adiţional, a contractului nr. 4856/10.06.2013 privind închirierea imobilului situat în…

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 76 din 20.10.2022 pentru aprobarea modificării și completării, prin act adiţional, a contractului nr. 2553/20.03.2013 privind închirierea imobilului situat în Comuna Periam, strada Platanilor, nr. 10, Județul Timiș

PHCL nr.76 din 20.10.2022 The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 76 din 20.10.2022 pentru aprobarea modificării și completării, prin act adiţional, a contractului nr. 2553/20.03.2013 privind închirierea imobilului situat în…

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 74 din 13.10.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Periam – Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local – etapa a II-a”

PHCL nr.74 din 13.10.2022 The post PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 74 din 13.10.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice…