Month: April 2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL”, extravilan municipiul Tulcea, T 23, P 341, carte funciară nr. 43686, număr cadastral 43686, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 6.100 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL”, extravilan municipiul Tulcea, T 23, P 341, carte funciară…

Anunțul nr. 15272 din 28.04.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL”, extravilan municipiul Tulcea, T 23, P 341, carte funciară nr. 43686, număr cadastral 43686, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 6.100 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea

Anunțul nr. 15272 din 28.04.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL”, extravilan…

Proces –Verbal de constatare nedepunere dosare de concurs/ proiecte de management conform Anunțului nr. 14530/04.04.2023, prin care Primăria Municipiului Tulcea organizează desfășurarea procedurii de analizare a noului proiect de management al instituției publice de spectacole de repertoriu, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”

Proces –Verbal de constatare nedepunere dosare de concurs/ proiecte de management conform Anunțului nr. 14530/04.04.2023, prin care Primăria Municipiului Tulcea…

Anunț publicitar nr. ADV1360693/28.04.2023 privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier în cadrul proiectului ,, Îmbunătățirea eficienței energetice în sect. rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Martir Ioan Stanciu nr. 2 Calea Martirilor 1989 nr. 31 , strada Științei nr. 3-5”

Anunț publicitar nr. ADV1360693/28.04.2023 privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier în cadrul proiectului ,, Îmbunătățirea…

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 224/29.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Tulcea

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 224/29.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea…

Anunțul nr. 17853/28.04.2023 referitor la elaborarea Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 224/29.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Tulcea

Anunțul nr. 17853/28.04.2023 referitor la elaborarea Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.…

Anunt nr. 7036 din 25.04.2023 privind organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate, gradul profesional II la Serviciul achiziții publice, tehnologia informației, autoritate locală de transport si autorizare comercială, compartimentul achizitii publice si tehnologiei informației din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuți

Rate this post Anunt nr. 7036 din 25.04.2023 Bibliografie si tematică Fișa postului Formular de inscriere Model de adeverință Source